Heta Arbeten

Kursinnehåll

Kursinnehåll

Kursen omfattar bland annat Ansvar, Risker, Säkerhetsregler, Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter Kontrollblankett, Släckutrustning, Brandskyddsorganisation, Brandfarliga varor och Tätskiktsarbete, Repetitionsfrågor inför prov samt Praktik.
Lunch samt fika ingår

Certifiering
Certifikat tillhandahålls av Brandskyddsföreningen Sverige. 

Efter genomgången utbildning och godkänt resultat på certifieringstest erhåller hetarbetaren ett fysiskt (eller digitalt) bevis på sin behörighet – ett certifikat. Certifikaten distribueras direkt från Brandskyddsföreningen Sverige till den adress som utbildningsdeltagaren eller den som anmält hetarbetaren uppgett vid anmälan till arrangören.
Det tar cirka 1 vecka från det datum då hetarbetaren blivit godkänd på certifieringstestet.

• Medtag id-handlingar! ID-kontroll sker på plats.

• Du skall genomföra certifieringstestet på plats på kursdagen.Tag med en smartphone eller surfplatta.

• Vid anmälan är det viktigt att INDIVIDUELLA mobiltelefonnummer eller e-post till ALLA deltagare anges.

• Om ändring av deltagare sker är det viktigt att informera oss om detta innan kurstillfället på grund av nya rutiner gällande certifiering. 

Digital certifiering
Har du dator, surfplatta eller smartphone med nätverkskoppling rekommenderar vi att du tar med denna vid utbildningstillfället. Du gör certifieringstestet på plats efter utförd utbildning.

 

Målgrupp

Begränsa riskerna med rätt kunskap. Utbildningen är för dig som utför tillfälliga brandfarliga Heta arbeten. Ex svets, lödning, skärning, takarbeten, mm. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga, tillståndsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga Heta Arbeten är utbildade och har certifikat.

Kursen ger behörighet för Heta Arbeten i 5 år.

Kursmål

Målsättning/syfte

Efter utbildningen ska kursdeltagaren vara medveten om de risker som finns samt kunna vidta förebyggande åtgärder vid brandfarliga Heta Arbeten så att risken för brand eller annan skada minimeras. Godkänd deltagare erhåller ett fysiskt(eller digitalt) bevis på sin behörighet – ett certifikat. 

Pris: 2 895 kr exkl. moms

Kommande kurstillfällen

Uddevalla

Hafsten Resort
2020-05-27 - 08:00 - 16:00
7 platser kvar
2 895 kr exkl. moms
Hafsten Resort
2020-06-17 - 08:00 - 16:00
10 platser kvar
2 895 kr exkl. moms

Göteborg

Räddningstjänsten Storgöteborg-Färjenäs
2020-05-27 - 08:30 - 16:00
2 platser kvar
2 995 kr exkl. moms
Räddningstjänsten Storgöteborg-Färjenäs
2020-06-10 - 08:30 - 16:00
Inga platser kvar
2 995 kr exkl. moms
Fullbokat
Räddningstjänsten Storgöteborg-Färjenäs
2020-06-22 - 08:30 - 16:00
9 platser kvar
2 995 kr exkl. moms
Räddningstjänsten Storgöteborg-Färjenäs
2020-08-14 - 08:00 - 16:00
10 platser kvar
2 995 kr exkl. moms
Räddningstjänsten Storgöteborg-Färjenäs
2020-08-20 - 08:00 - 16:00
10 platser kvar
2 995 kr exkl. moms
Räddningstjänsten Storgöteborg-Färjenäs
2020-08-25 - 08:00 - 16:00
10 platser kvar
2 995 kr exkl. moms
Räddningstjänsten Storgöteborg-Färjenäs
2020-08-31 - 08:30 - 16:00
7 platser kvar
2 995 kr exkl. moms
Räddningstjänsten Storgöteborg-Färjenäs
2020-09-09 - 08:00 - 16:00
10 platser kvar
2 995 kr exkl. moms
Räddningstjänsten Storgöteborg-Färjenäs
2020-09-11 - 08:30 - 16:00
9 platser kvar
2 995 kr exkl. moms
Räddningstjänsten Storgöteborg-Färjenäs
2020-09-17 - 08:30 - 16:00
10 platser kvar
2 995 kr exkl. moms
Räddningstjänsten Storgöteborg-Färjenäs
2020-09-23 - 08:00 - 16:00
10 platser kvar
2 995 kr exkl. moms
Räddningstjänsten Storgöteborg-Färjenäs
2020-09-29 - 08:30 - 16:00
10 platser kvar
2 995 kr exkl. moms
Räddningstjänsten Storgöteborg-Färjenäs
2020-10-06 - 08:30 - 16:00
10 platser kvar
2 995 kr exkl. moms
Räddningstjänsten Storgöteborg-Färjenäs
2020-10-08 - 08:00 - 16:00
10 platser kvar
2 995 kr exkl. moms
Räddningstjänsten Storgöteborg-Färjenäs
2020-10-19 - 08:30 - 16:00
10 platser kvar
2 995 kr exkl. moms
Räddningstjänsten Storgöteborg-Färjenäs
2020-10-22 - 08:00 - 16:00
10 platser kvar
2 995 kr exkl. moms
Räddningstjänsten Storgöteborg-Färjenäs
2020-10-30 - 08:00 - 16:00
10 platser kvar
2 995 kr exkl. moms
Räddningstjänsten Storgöteborg-Färjenäs
2020-11-03 - 08:30 - 16:00
Inga platser kvar
2 995 kr exkl. moms
Fullbokat
Räddningstjänsten Storgöteborg-Färjenäs
2020-11-05 - 08:00 - 16:00
10 platser kvar
2 995 kr exkl. moms
Räddningstjänsten Storgöteborg-Färjenäs
2020-11-12 - 08:30 - 16:00
10 platser kvar
2 995 kr exkl. moms
Räddningstjänsten Storgöteborg-Färjenäs
2020-11-16 - 08:30 - 16:00
10 platser kvar
2 995 kr exkl. moms
Räddningstjänsten Storgöteborg-Färjenäs
2020-11-24 - 08:30 - 16:00
10 platser kvar
2 995 kr exkl. moms
Räddningstjänsten Storgöteborg-Färjenäs
2020-11-30 - 08:00 - 16:00
10 platser kvar
2 995 kr exkl. moms
Räddningstjänsten Storgöteborg-Färjenäs
2020-12-03 - 08:30 - 16:00
10 platser kvar
2 995 kr exkl. moms
Räddningstjänsten Storgöteborg-Färjenäs
2020-12-09 - 08:30 - 16:00
10 platser kvar
2 995 kr exkl. moms
Räddningstjänsten Storgöteborg-Färjenäs
2020-12-16 - 08:30 - 16:00
10 platser kvar
2 995 kr exkl. moms

Åmål

Räddningstjänsten Åmål
2020-05-28 - 08:30 - 16:00
14 platser kvar
2 895 kr exkl. moms
Räddningstjänsten Åmål
2020-09-03 - 08:30 - 16:00
4 platser kvar
2 895 kr exkl. moms
Räddningstjänsten Åmål
2020-09-16 - 08:30 - 16:00
7 platser kvar
2 895 kr exkl. moms
Räddningstjänsten Åmål
2020-11-11 - 08:30 - 16:00
20 platser kvar
2 895 kr exkl. moms

Borås

Yxhammarsgården
2020-06-10 - 08:00 - 15:30
9 platser kvar
2 895 kr exkl. moms
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
2020-06-26 - 08:00 - 15:30
9 platser kvar
2 895 kr exkl. moms
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
2020-08-10 - 08:00 - 15:30
7 platser kvar
2 895 kr exkl. moms
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
2020-09-16 - 08:00 - 15:30
20 platser kvar
2 895 kr exkl. moms
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
2020-10-19 - 08:00 - 15:30
20 platser kvar
2 895 kr exkl. moms
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
2020-11-27 - 08:00 - 15:30
20 platser kvar
2 895 kr exkl. moms
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
2020-12-16 - 08:00 - 16:00
20 platser kvar
2 895 kr exkl. moms

Strömstad

Räddningstjänsten Strömstad
2020-06-12 - 08:30 - 15:30
12 platser kvar
2 895 kr exkl. moms
Räddningstjänsten Strömstad
2020-09-25 - 08:30 - 15:30
20 platser kvar
2 895 kr exkl. moms
Räddningstjänsten Strömstad
2020-12-11 - 08:30 - 15:30
20 platser kvar
2 895 kr exkl. moms

Bengtsfors

Bengtsfors Räddningstjänst
2020-08-27 - 08:30 - 16:00
8 platser kvar
2 895 kr exkl. moms
Bengtsfors Räddningstjänst
2020-10-22 - 08:30 - 16:00
14 platser kvar
2 895 kr exkl. moms
Bengtsfors Räddningstjänst
2020-12-17 - 08:30 - 16:00
20 platser kvar
2 895 kr exkl. moms