Föreläsning ” Vem är ansvarig för brandskydd enligt lagen”

Kursinnehåll

Inledning och historik om hur reglerna byggts upp till dagens gällande regler.  

 

Brandskydd – vem ansvarar? LSO, AML, LBE vad anger de och vad innebär ledningssystemet? Hur 

passar SBFs Norm för föreståndare och IPS kravdokument för föreståndare in bland reglerna?

Ansvaret vid olyckor – hur har domstolen dömt i frågor rörande LSO, LBE och AML? Dömer man rätt?

 

OBS! 

Vi kommer också att ha en workshop del, där deltagarna kommer i grupp att resonera runt ett visst rättsfall och försöka komma fram till ett svar, därefter kommer vi att ha gemensam diskussion kring varje rättsfall samt reflektion kring domstolens beslut. 

 

Denna föreläsning/ workshop genomförs i samverkan med Brandskyddsföreningen Skaraborg & Brandskyddsföreningen Halland 

 

 

Övrigt:

Föreläsare : Åke Persson 

Vi bjuder på eftermiddags fika 

Pris : 375 kr ex moms 

 

Plats: Ullevi Paraden ( mittemot Gårda brandstation) 

Det finns inga kommande kurstillfällen