Anläggningsskötare Brandlarm

Ett automatiskt brandlarm är till för att upptäcka en brand så tidigt att den snabbt kan släckas och få så små
konsekvenser som möjligt.  Varje byggnad som har ett installerat brandlarm enligt SBF 110 Regler för brandlarm ska ha minst två av anläggningsägaren utsedda och utbildade anläggningsskötare som är väl förtrogna med anläggningen
och som har erforderliga kunskaper för att kunna utföra sitt uppdrag på ett tillfredställande sätt. Med rätt kunskap om brandlarmet kan antalet onödiga larm minskas.

Kursinnehåll

  • Brandlarm, kontrolljournal
  • Dekteringsprinciper
  • Anläggningstyper
  • Vad säger försäkringsbolagen
  • Åtgärder vid larm, frånkoppling av sektioner
  • Undvik onödiga larm
  • Checklista för anläggningsskötare
  • Larmorganisation
  • Praktik

Utbildningen uppfyller kraven i SBF 110 Regler för brandlarm.

Målgrupp

Utbildningen Anläggningsskötare brandlarm vänder sig till personer som är eller ska bli anläggningsskötare för en brandlarmanläggning, d.v.s. är ansvariga för automatlarm. Det är lämpligt även för verksamhetsledare, arbetsledare och företagsledare som har det formella brandskyddsansvaret att gå denna utbildning. Utbildningen är en färskvara och enligt SBF 120:8 ska anläggningsskötare genomgå uppdateringsutbildning i sådan omfattning att kunskapsnivån upprätthålls. Uppdateringsutbildning ska genomföras minst vart femte år. 

Kursmål

Förstå syftet med automatiska brandlarm. Få kännedom om krav, föreskrifter, regler och anläggningstyper, samt förstå vikten av skötsel och underhåll.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs, men ta med kopia på anläggarintyg samt senaste revisionsbesiktningsprotokoll.

Pris  

3550 SEK för första deltagaren och sedan 2550 SEK för medföljande från samma företag/organisation.

Lunch samt fika ingår.

Tid: 8.00-16.00


Pris: 3 550 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i

Göteborg

Lisebergsbyn
2020-11-11 - 08:00 - 16:00
En plats kvar
3 550 kr exkl. moms
Lisebergsbyn
2020-11-12 - 08:00 - 16:00
2 platser kvar
3 550 kr exkl. moms
Lisebergsbyn
2020-11-24 - 08:00 - 16:00
3 platser kvar
3 550 kr exkl. moms

Borås

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
2020-11-19 - 08:30 - 16:00
En plats kvar
3 550 kr exkl. moms

Göteborg

Lisebergsbyn
2020-12-09 - 08:00 - 16:00
Inga platser kvar
3 550 kr exkl. moms
Fullbokat