Våra kurser

Pris: 2 895 kr exkl. moms

Pris: 2 895 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2020-05-27 08:00
Uddevalla
2 895 kr exkl. moms

Pris: 5 200 kr exkl. moms

Pris: 5 200 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2020-06-11 08:30
Mölndal
5 200 kr exkl. moms

Pris: 3 500 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2020-05-28 08:30
Göteborg
3 500 kr exkl. moms

Pris: 2 695 kr exkl. moms

Heta Arbeten, är arbeten som kan orsaka brand t ex av verktyg som alstrar värme eller skapar gnistor. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför tillfälliga brandfarliga Heta Arbeten är utbildade och har ett certifikat. Certifikatet skall förnyas var femte år och Brandskyddsföreningen Sverige håller register över certifierade personer.

Denna Utbildning är en behörighetsutbildning, anpassad för distans och genomförs enligt SBF godkännande. Utbildningen genomförs utan praktisk släckövning.

»   Brandkunskap, släckning och utrustning

»   Ansvar, lagar och föreskrifter

»   Brandskyddsorganisation

»   Kontrollblankett

»   Brandfarliga varor

»   Tätskiktsarbete

Pris: 2 695 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2020-06-17 09:00
2 695 kr exkl. moms

Pris: 5 700 kr exkl. moms

Pris: 5 700 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2020-06-09 09:00
Göteborg
5 700 kr exkl. moms
/ 2