Våra kurser

Pris: 3 650 kr exkl. moms

Varje byggnad som har ett installerat brandlarm enligt SBF 110:8 Regler för brandlarm ska ha minst två utbildade anläggningsskötare. Med rätt kunskap om brandlarmet kan antalet onödiga larm minskas.

Pris: 3 650 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-04-16 08:30 - 16:00
Göteborg
3 650 kr exkl. moms

Pris: 2 995 kr exkl. moms

Begränsa riskerna med rätt kunskap. Utbildningen är för dig som utför tillfälliga brandfarliga heta arbeten, t.ex. svetsning, lödning, skärning, takarbeten, m.m. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga, tillståndsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga heta arbeten är utbildade och har certifikat.

Pris: 2 995 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-04-17 08:30 - 16:00
Göteborg
2 995 kr exkl. moms

Som föreståndare för brandfarliga varor har du ett ansvar som kräver både kunskap och befogenheter. Denna utbildning ger dig den kunskap du behöver för att klara uppdraget som föreståndare för brandfarlig vara i mindre omfattning och ta ansvar för en säker hantering av varorna.

Pris: 3 550 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-04-18 09:00 - 16:00
Borås
3 550 kr exkl. moms

Pris: 1 020 kr exkl. moms

Som enskild ägare av en fastighet kan du nu få sota själv. Du behöver för att få tillstånd i din kommun kunna påvisa att du har
erforderliga kunskaper. Efter avslutad utbildning får du ett intyg som du kan använda som ett underlag vid din ansökan.

Pris: 1 020 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-05-15 18:00 - 21:00
Distansutbildning
1 020 kr exkl. moms

Pris: 3 550 kr exkl. moms

Alla verksamheter är skyldiga att arbeta systematiskt och kontinuerligt med sitt brandskydd. Behöver du grundläggande kunskaper för att organisera och genomföra det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) på din arbetsplats? Den här utbildningen passar dig som ansvarar för och samordnar brandskyddet. Utbildningen riktar sig även till den som är företagschef, verksamhetschef, förvaltningschef, enhetschef eller motsvarande och som vill få en bra förståelse kring lagar, regler, ansvar och hur SBA arbetet ska organiseras.

Pris: 3 550 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-05-22 08:30 - 15:30
Göteborg
3 550 kr exkl. moms
/ 6