Instruktörsseminarium Upp i Rök

Instruktörsseminarium arrangeras den 7 september 2022 på distans. 

Arrangör: Brandskyddsföreningen Sverige i samverkan med lokala föreningar och Räddningstjänsten Storgöteborg. 

 Kursinnehåll

För två år sedan uppdaterades utbildningsmaterialet för Upp i rök. På grund av pandemin har dock antalet utbildningstillfällen i skolorna varit begränsade och många instruktörer har fortfarande inte använt materialet eller bara gjort det någon enstaka gång. Därför planerar vi för en ny genomgång av materialet onsdagen den 7 september. Under genomgången kommer materialet gås igenom i sin helhet, syftet med det nya upplägget förklaras och tips och råd delas. Det blir också möjlighet att ställa frågor.
 
Genomgången hålls av Charlotte Cederlund, Verksamhetsledare i Brandskyddsföreningen Skåne och barnboksförfattare, som varit delaktig i utvecklingsarbetet av utbildningsmaterialet.
Moderator Pernilla Alsterlind, Verksamhetsstrateg, Räddningstjänsten Storgöteborg 

Det finns inga kommande kurstillfällen