Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) i praktiken

Föreläsningen vänder sig till ansvariga inom olika företag och verksamheter som har liten erfarenhet av brandskyddsarbetet och som på ett effektivt sätt vill få en inblick i vad det innebär och hur man ska göra.

Föreläsningen beskriver olika sätt att arbeta med sitt brandskydd i en byggnad och hur detta arbete kan påverka utfallet den dagen en brand uppstår i en byggnad/verksamhet. En översiktlig genomgång görs hur arbete kan organiseras och struktureras upp för att bli funktionellt och uppfylla alla gällande lagar och regler. Även ansvarsfrågan kring brandskydd berörs.

Föreläsningen gör även en praktisk och konkret genomgång av erfarenheter kring hur man får brandskyddsarbetet att fungera i praktiken. Hur ska man göra så det fungerar och vilka är framgångsfaktorerna?

De ersätter inte de vanliga SBA-utbildningarna, utan är till för personerna som administrerar arbetet och bokar de vanliga SBA-utbildningarna, så att de får en lagom kunskap för vad som behöver göras i företaget/organisationen. Utbildningen tar cirka två timmar och hålls lärarlett digitalt.

Pris: 0 kr exkl. moms

Det finns inga kommande kurstillfällen