Anläggningsskötare Brandlarm

Varje byggnad som har ett installerat brandlarm enligt SBF 110:8 Regler för brandlarm ska ha minst två utbildade anläggningsskötare. Med rätt kunskap om brandlarmet kan antalet onödiga larm minskas.

Kursinnehåll

Som anläggningsskötare brandlarm ansvarar du för skötsel och underhåll av en brandlarmanläggning. För att kunna göra det behöver du förstås kunskap om hur anläggningen fungerar, men också om risker i verksamheten och vilka lagar och regler ni har att förhålla er till. 

Den här utbildningen ger dig kunskaperna du behöver.

  • Brandteori Byggnadstekniskt brandskydd
  • Riskbedömning Lagar och regler kring brandlarm
  • Brandlarmanläggningens uppbyggnad och funktion
  • Hur brandskyddsarbetet brukar organiseras
  • Anläggningsskötarens roll och ansvar
  • Hur man kan motverka onödiga larm

Utbildningen uppfyller kraven enligt SBF 110:8 Regler för brandlarm. 

Lunch samt fika ingår.

Målgrupp

Du som är eller ska arbeta som anläggningsskötare för en brandlarmanläggning eller du som är fastighetsskötare.

Kursmål

Du får lära dig om lagar och regler kring brandlarm, riskbedömning, hur brandlarmanläggningar är uppbyggda och fungerar samt om skötsel och underhåll.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Pris: 3 650 kr exkl. moms

Kommande tillfällen

Göteborg

Frölunda Brandstation
2024-09-16 08:30 - 16:00
14 platser kvar
3 650 kr exkl. moms
Frölunda Brandstation
2024-11-12 08:30 - 16:00
13 platser kvar
3 650 kr exkl. moms
Frölunda Brandstation
2024-12-05 08:30 - 16:00
17 platser kvar
3 650 kr exkl. moms

Orust Räddningstjänst

Svanesund
2024-09-19 08:30 - 16:00
17 platser kvar
3 650 kr exkl. moms

Bengtsfors

Bengtsfors räddningstjänst
2024-10-02 08:30 - 16:00
20 platser kvar
3 650 kr exkl. moms

Borås

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
2024-12-11 08:00 - 16:00
17 platser kvar
3 650 kr exkl. moms