Anläggningsskötare Sprinkler

När stora värden står på spel är ett sprinklersystem det, utan jämförelse, effektivaste sättet att skydda sig mot brand. Rätt dimensionering, korrekt installation och fungerande material är lika nödvändigt här som i andra skyddssystem, och för att säkerställa effektiviteten är det nödvändigt att skötsel och underhåll utförs regelbundet och på ett tillfredsställande sätt. Vår anläggningsskötarutbildning ger dig den kunskap och de färdigheter som krävs för att du ska kunna klara av de krav som idag finns på en anläggningsskötare. Efter utbildningen har du fått både en teoretisk och praktisk utbildning om hur du utför kontroller och prov på ett effektivt sätt. Du vet hur du ska agera vid brand, fel och frånkoppling.

Kursinnehåll

  • Förebyggande brandskyddsarbete
  • Kravställare
  • Regelverk – SBF 120:8/SS-EN 12845
  • Sprinklersystemets omfattning och funktion
  • Komponenter, vattenkällor, systemtyper
  • Dimensionering, riskklassificering
  • Underhåll, service, provning, besiktning
  • Vanliga fel på anläggning
  • Anläggningsskötarens arbete
Utbildningen motsvarar krav för anläggningsskötare enligt tilläggskrav i SBF 120:8, bilaga 120-06. 

Lunch samt fika ingår.

Målgrupp

Utbildningen Anläggningsskötare Sprinkler är avsedd för dig som är eller ska bli anläggningsskötare, samt fastighetsansvariga, fastighetsförvaltare, räddningstjänstpersonal med flera. Enligt SBF 120:8 ska anläggningsskötare genomgå uppdateringsutbildning i sådan omfattning att kunskapsnivån upprätthålls. Uppdateringsutbildning ska genomföras minst vart femte år.

Kursmål

Du ska efter utbildningen ha de grundläggande kunskaperna som krävs för att utföra skötsel och underhåll på sprinkleranläggning.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs. 

Pris per deltagare


 6000
:- SEK ex moms

Lunch samt fika ingår.

Litteratur om automatiska vattensprinklersystem ingår i kursen.

Tid: 8.30-15.30


Pris: 6 000 kr exkl. moms

Kommande tillfällen

Göteborg

Tyco
2024-10-07 08:30 - 16:00
7 platser kvar
6 000 kr exkl. moms
Tyco
2024-12-12 08:30 - 16:00
16 platser kvar
6 000 kr exkl. moms