Systematisk Brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete handlar om att skydda människorna, verksamheten och företagets goda rykte. Ni har ett ansvar här, både moraliskt och enligt lagen. På våra utbildningar får ni enkla verktyg som hjälper er att sköta brandskyddet i vardagen.

Kursinnehåll

  • Undersöka och upptäcka risker
  • Riskanalys
  • Förebyggande
  • Upprätta handlingsplan
  • Kontroll
  • Checklista
  • Regler och rutiner

Lunch samt fika ingår

Målgrupp

Vi erbjuder utbildning för dig som fungerar som eller som kommer att fungera som ansvarig eller kontrollant på din arbetsplats. Du går en effektiv utbildning i komprimerad form. I utbildningen får du färdiga verktyg för att komma igång med ett systematiskt brandskyddsarbete på din arbetsplats.

Kursmål

Att du ska tänka och kunna agera för att göra systematiskt säkerhetsarbete till en naturlig del i verksamheten.


Pris: 3 550 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i

Göteborg

Frölunda Brandstation
2023-02-28 09:00 - 16:00
Inga platser kvar
3 550 kr exkl. moms
Fullbokat
Frölunda Brandstation
2023-03-08 09:00 - 15:00
15 platser kvar
3 550 kr exkl. moms
Frölunda Brandstation
2023-04-25 09:00 - 16:00
16 platser kvar
3 550 kr exkl. moms