Systematisk Brandskyddsarbete

Kursinnehåll

övergripande innehåll

- Brandorsaker och konsekvenser av brand

- Inventering av möjliga brandrisker i verksamheten

- Byggnadsbeskrivning

- Tekniska brandskyddsåtgärder

- Organisation

- Kontrollsystem

- Information och utbildningsplaner

- Lagar, förordningar och allmänna råd

Lunch samt fika ingår

Tid 9.00-14.00

 

 

Målgrupp

Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar med

eller som kommer att arbeta med det systematiska brandskyddsarbetet

på din arbetsplats.

Kursmål

Målet är att du ska kunna

planera, dokumentera och följa upp brandskyddsarbetet.

Pris: 3 500 kr exkl. moms

Kommande kurstillfällen

Göteborg

Räddningstjänsten Storgöteborg-Färjenäs
2020-09-15 - 09:00 - 14:00
En plats kvar
3 500 kr exkl. moms
Räddningstjänsten Storgöteborg-Färjenäs
2020-10-02 - 09:00 - 14:00
10 platser kvar
3 500 kr exkl. moms
Räddningstjänsten Storgöteborg-Färjenäs
2020-10-28 - 09:00 - 14:00
8 platser kvar
3 500 kr exkl. moms
Räddningstjänsten Storgöteborg-Färjenäs
2020-11-20 - 09:00 - 14:00
7 platser kvar
3 500 kr exkl. moms