Brandsäker Bostadsrättsförening

Utbildningen Brandsäker Bostadsrättsförening räddar liv. Fler än 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. Utbildningen är lärarledd och livesänds via webben i Teams.

Kursinnehåll

  • Styrelsens ansvar och skyldigheter
  • Föreningens brandskyddsarbete
  • Riskhantering
  • Regler och Rutiner
  • Brandskyddsdokumentation
  • Kontrollsystem
  • Uppföljning

Kursmål

Att ge ökad kunskap om brandrisker i bostadsrättsföreningar och åtgärder för att kunna förebygga dessa.

Vilket brandskyddsansvar har en styrelse i en bostadsrättsförening?

Det är många gånger oklart. Det gäller allt från vilket ansvar man har som ordförande, till hur man arbetar med brandrisker och regler/rutiner kopplade till brandriskerna. Vi har samlat allt man behöver veta i en bostadsrättsförening vad gäller brandskydd – såsom lagstiftningen, skyldigheter och ansvar inom området. Utbildningen går igenom det systematiska brandskyddsarbetet samt de vanligaste kontrollåtgärderna som man bör ha koll på. Efter genomförd utbildning ska ni ha fått de kunskaper som behövs för att kunna agera på rätt sätt för att förebygga bränder inom er bostadsrättsförening och hantera en situation där brand skulle uppstå i er bostadsrättsförening.

Pris: 795 kr exkl. moms

Det finns inga kommande kurstillfällen