Brandfarliga varor mindre omfattning - Föreståndare - Distansutbildning

Som föreståndare för brandfarliga varor har du ett ansvar som kräver både kunskap och befogenheter. Denna utbildning ger dig den kunskap du behöver för att klara uppdraget som föreståndare för brandfarlig vara i mindre omfattning och ta ansvar för en säker hantering av varorna.

Kursinnehåll

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor ska det finnas en eller flera föreståndare utsedda, där hantering av brandfarliga varor förekommer i sådan omfattning och på sådant sätt att tillstånd krävs.

  • Definitionen brandfarlig vara 
  • Lagstiftning, regler och föreskrifter 
  • Risker vid hantering av brandfarliga varor 
  • Hur man gör en riskutredning 
  • Tillstånd och tillsyn Föreståndarens roll

Utbildningen är lärarledd och livesänds via webben. Kursen hålls på distans genom Teams. Kurslitteratur kommer med posten några dagar innan utbildningen hålls, och en länk till mötet i Teams kommer på mail innan kursen.  

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är eller ska bli föreståndare i en okomplicerad verksamhet eller i en verksamhet som hanterar brandfarliga varor i mindre omfattning. Enligt definitionerna i SBF 2014:1 Norm Föreståndare brandfarlig vara är det nivåerna 1–3. Exempel på verksamheter är bensinstationer, skolor (labbsalar), hotell, vårdcentraler, restaurangkök, mindre verkstäder och butiker. Utbildningen kräver inga direkta förkunskaper.

Kursmål

Du får lära dig om olika typer av brandfarliga varor och deras egenskaper, risker vid hantering, vad som gäller kring tillstånd och tillsyn samt vad som står i lagstiftningen.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs, men glöm inte:

  • Distansutbildningen ställer krav på deltagarna att ha tillgång till dator alternativt surfplatta med kamera samt internetuppkoppling. 
  • Obligatorisk ID-kontroll.
  • Deltagarna får vid bokning en videolänk och instruktioner skickat till sig via e-post. Glöm därför inte att uppge deltagarens e-postadress vid bokning.
  • OBS! Kurslitteratur skickas med post till deltagarens hemadress, om inget anges vid bokningen.

Pris

3250:- kr exklusive moms för första deltagaren, och 3000:- kr exklusive moms för medföljande från samma företag.

Pris: 3 250 kr exkl. moms

Det finns inga kommande kurstillfällen