Fördjupning tillståndsansvar Heta Arbeten - Distansutbildning

Tillståndsgivningen är den viktigaste delen heta arbeten. Det är under tillståndsgivningen som riskbedömningen görs och säkerhetsåtgärder vidtas för att kunna utföra ett brandsäkert jobb. Inga brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats får påbörjas innan riskbedömningen är klar och den tillståndsansvarige gett tillstånd om att arbetet får utföras.

Kursinnehåll

Fördjupning Tillståndsansvar Heta Arbeten är en påbyggnadsutbildning för dig som redan genomgått Brandskyddsföreningen behörighetsutbildningen Heta Arbeten och som ofta agerar tillståndsansvarig eller behöver fördjupad kunskap om brandfarliga heta arbeten som utförs på en tillfällig arbetsplats. Att fatta rätt beslut under riskbedömningen kan vara svårt. För att stärka din roll som tillståndsansvarig finns den fördjupade utbildningen – Fördjupning tillståndsansvar Heta Arbeten. Utbildningen ger dig som tillståndsansvarig utökade kunskaper som stärker din kompetens och ger dig en större möjlighet att göra rätt riskbedömning och ger dig ökad trygghet i din roll. Här får du fördjupade kunskaper inom lagar, arbetsmiljö och försäkringar som reglerar hur du genomför brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats. Utbildningen ger också utökade kunskaper om säkerhetsreglerna Heta Arbeten® och insyn i flera skadefall och kunskap om vilka konsekvenser som kan uppstå.

Utbildningen är lärarledd och livesänds via webben.

Obligatorisk ID-kontroll.

Kursen hålls på distans genom Teams. Kurslitteratur skickas ut några dagar innan, och en länk till mötet i Teams kommer på mail innan kursen.

Distansutbildningen ställer krav på deltagarna att ha tillgång till dator alternativt surfplatta med kamera samt internetuppkoppling.

Förkunskaper

Fördjupning Tillståndsansvar Heta Arbeten är en påbyggnadsutbildning för den som redan genomgått Brandskyddsföreningens behörighetsutbildning Heta Arbeten. Som förkunskap krävs ett giltigt certifikat för Heta Arbeten.

Certifiering

Utbildningen avslutas med ett certifieringstest som tillhandahålls av Brandskyddsföreningen. Efter genomgången utbildning och godkänt resultat på certifieringstest erhåller deltagaren ett fysiskt (eller digitalt) bevis på genomförd utbildning – ett certifikat.

Läs mer om certifieringen


Pris: 2 995 kr exkl. moms

Det finns inga kommande kurstillfällen