Brandskyddssamordnare (SBA) Distansutbildning

Alla verksamheter är skyldiga att arbeta systematiskt och kontinuerligt med sitt brandskydd. Behöver du grundläggande kunskaper för att organisera och genomföra det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) på din arbetsplats? Den här utbildningen passar dig som ansvarar för och samordnar brandskyddet. Utbildningen riktar sig även till den som är företagschef, verksamhetschef, förvaltningschef, enhetschef eller motsvarande och som vill få en bra förståelse kring lagar, regler, ansvar och hur SBA arbetet ska organiseras. 

Kursinnehåll

  • Lagar och förordningar
  • Byggnadstekniskt brandskydd
  • Systematiskt brandskyddsarbete

Kursen hålls på distans genom Teams. Kurslitteratur skickas ut några dagar innan, och en länk till mötet i Teams kommer på mail innan kursen.

Distansutbildningen ställer krav på deltagarna att ha tillgång till dator alternativt surfplatta med kamera samt internetuppkoppling.

Målgrupp

Passar dig som ska arbeta som brandskyddssamordnare eller brandskyddsansvarig  och som har till uppgift att dokumentera, planera och följa upp ett företags brandskyddsarbete.

Kursmål

Du får lära dig om lagar och förordningar som påverkar brandskyddet, brandskydd i byggnader samt hur du kan organisera det systematiska brandskyddsarbetet enligt den så kallade SBA-cirkeln.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Pris: 3 250 kr exkl. moms

Det finns inga kommande kurstillfällen