Heta Arbeten på Engelska

Utbildningen motsvarar den vanliga utbildningen i Heta Arbeten, men genomförs på engelska. Har ni några frågor om upplägget så är det bara att kontakta oss. Kursen har två instruktörer och få deltagare för att kunna hjälpa deltagarna genom kursen. 

Begränsa riskerna med rätt kunskap. Utbildningen är för dig som utför tillfälliga brandfarliga heta 
arbeten, t.ex. svetsning, lödning, skärning, takarbeten, m.m. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga, tillståndsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga heta arbeten är utbildade och har certifikat.

Kursinnehåll

 • Ansvar
 • Risker
 • Säkerhetsregler
 • Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter
 • Kontrollblankett
 • Släckutrustning
 • Brandskyddsorganisation
 • Brandfarliga varor och Tätskiktsarbete
 • Repetitionsfrågor inför prov
 • Praktik

Lunch samt fika ingår.

Certifiering 

Certifikat tillhandahålls av Brandskyddsföreningen Sverige. Efter genomförd utbildning och godkänt resultat på certifieringstest erhåller hetarbetaren ett fysiskt (eller digitalt) bevis på sin behörighet – ett certifikat. Certifikaten distribueras direkt från Brandskyddsföreningen Sverige till den adress som utbildningsdeltagaren eller den som anmält hetarbetaren uppgett vid anmälan till arrangören. Det tar cirka en vecka från det datum då hetarbetaren blivit godkänd på certifieringstestet.

Digital certifiering

Har du dator, surfplatta eller smartphone med nätverkskoppling rekommenderar vi att du tar med denna vid utbildningstillfället. Du gör certifieringstestet på plats efter utförd utbildning.

Målgrupp

Anställda och entreprenörer som utför heta arbeten, samt arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av heta arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret.

Kursen ger behörighet för Heta Arbeten i 5 år, sedan behöver certifikatet förnyas genom att utbildningen genomförs igen.

Kursmål

Efter utbildningen ska kursdeltagaren vara medveten om de risker som finns samt kunna vidta förebyggande åtgärder vid brandfarliga heta arbeten så att risken för brand eller annan skada minimeras. Godkänd deltagare erhåller ett fysiskt (eller digitalt) bevis på sin behörighet – ett certifikat. 

Förkunskaper

Inga förkunskaper förutom engelskkunskaper krävs, men glöm inte:

 • Att medtaga id-handlingar. ID-kontroll sker på plats.
 • Du skall genomföra certifieringstestet på plats på kursdagen. Tag med en smartphone eller surfplatta.
 • Vid anmälan är det viktigt att INDIVIDUELLA mobiltelefonnummer eller e-post till ALLA deltagare anges.
 • Om ändring av deltagare sker är det viktigt att informera oss om detta innan kurstillfället på grund av nya rutiner gällande certifiering. 
Lunch samt fika ingår. 

Pris: 2 995 kr exkl. moms

Det finns inga kommande kurstillfällen