Tillitsskapande metoder för att arbeta med trygghet, anlagda bränder och social oro

Webbinariet arrangeras den 22 april 2021 på distans.

Arrangör är Kompetensnätverk för social hållbarhet och brandsäkerhet. Nätverket består av representanter från Brandskyddsföreningen Väst/Skaraborg, RäddsamVG och Räddningstjänsten Storgöteborg. Vi verkar för att sprida kunskap om förebyggande insatser mot anlagda bränder, social oro utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv.


Kursinnehåll

Konferensen riktar sig till personal inom kommun och kommunal räddningstjänst, som arbetar med trygghetsskapande insatser med ungdomar. Politiker, polis, trygghetssamordnare, säkerhetssamordnare, skolpersonal, socialarbetare och ungdomsföreningar.


Program:


8:00 - 8:10 Välkommen och inledning

8:10 - 8:40 Skolbrandman
8:40 - 9:10 Safe skills- Varje brand är en berättelse

9:10 - 9:20 Digital fikapaus

9:20 - 10:00 Nätmobbning, hur förebygger och hanterar vi det

10:00 - 10:30 Skolan som kriminologen mötesplats. 
10:00 - 10:40 Digital fikapaus 
10:40 - 11.00 Lerumsmodellen – Konsekvenssamtal med identifierade brandanläggare
11.00 - 11:30 Socialt arbete med unga som begår brott
11:30 - 12:00 Avslut och formulering av nästa steg

Se
PDF för mer detaljerat program.

Delta på distans
 
En länk till webbinariet kommer att skickas ut en vecka i förväg till de som har anmält sig.
Det finns inga kommande kurstillfällen