Digital informationsträff om stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta

Rapport – Brandsäker arbetsplats i hemmiljö

Utgångpunkten för rapporten har varit att tydliggöra ett arbetsmiljöproblem för personal som arbetar i hemmiljö. Särskilt ville arbetsgruppen undersöka varför lagarna (SOL, LSO och AML) som är till för att skydda människor inte används i den utsträckning som vore möjligt.

En vanlig uppfattning är att brukarens rätt till vård, personlig integritet och självbestämmanderätt väger tyngre än personalens rätt till god arbetsmiljö. Kan detta stämma? Har inte alla samma rätt till en säker arbetsplats?

För att se datumen den ska hållas, program och anmäla sig, se länkad PDF.Kursinnehåll

RäddsamVG bjuder in till en seminarieeftermiddag med syftet att öka medvetenheten om problembilden kring kvarboendeprincipen. Hur vi tillsammans kan arbeta med att stärka brandskyddet för särskilt riskutsatta och på så sätt minska risken för att skadas eller omkomma genom brand.

Länk till inbjudan

Målgrupp

Beslutsfattare inom socialtjänst/äldreomsorg,
kommunchefer och räddningstjänst samt nyckelpersoner i
respektive organisation.

Det finns inga kommande kurstillfällen