Regional Försäkringsbolagsdag med Brandskyddsföreningen

Datum: 7 februari 2023

Tid: 8.30 - 13.30

Plats: Skansen Kronan, Göteborg Vägbeskrivning 


Pris:
Deltagande på plats (inklusive fika och lunch): 995 kr/ deltagare (ex moms) Obs. att priset är per deltagare, inte per verksamhet eller företag. Priset är samma även om man inte kan/vill vara med hela dagen.

Målgrupp: Chefer och medarbetare inom försäkringsbranschen 
Arrangör: Brandskyddsföreningen Väst och RVR, Region Väst 

Programgrupp: 
Almina Catic, Verksamhetsledare Brandskyddsföreningen Väst
Lars Magnusson, Restvärdeledare 
Peter Gustafsson, Restvärdeledare 

Program:

8:30-9:00  Incheckning med kaffe och fika

9:00-9:10  Inledning - Presentation av RVR och Brandskyddsföreningen Väst
Lars Magnusson, Peter Gustafsson och Almina Catic 

9:15-09:40 Branden Övre Husargatan Göteborg
Den 28 september 2021 inträffar en kraftig explosion med efterföljande brand i ett flerbostadshus med stora konsekvenser för boende och verksamheter. Räddningstjänstens förmåga sätts på prov för att utföra båda livräddande insatser och samtidigt bekämpa branden. Hur skadad är fastighetens bärverk och finns det risk för nya explosioner? Räddningstjänsten livräddar personer som sökt skydd ute på balkonger och söker igenom byggnaden med rökdykare. 7 trapphus med sammanlagt 140 lägenheter utryms och flera verksamheter i bottenplan drabbas av omfattande skador.
Brandskyddsförenings restvärdeledare aktiveras tidigt efter brandstart för att påbörja restvärderäddande insatser, klargöra försäkringsbilden och ge stöd åt drabbade.
Insatsledare Magnus Högberg, Räddningstjänsten Storgöteborg, berättar om räddningstjänstens insats.  

09.40-10:30   Restvärdeledare berättar om sin roll i händelsen
Restvärdeledare som var på platsen tidigt på morgonen berättar om de akuta åtgärder som de arbetade med för att minimera konsekvenserna av händelsen för både boende, verksamheter och fastigheten.
Restvärdeledare Thomas Natanaelsson och Jan Severinsson.
Fastighetsägare Ernst Rosén, Linda Pettersson, VD


10.30-10.50 Fika 

10.50-11:10   Fastighetsägaren berättar om sin upplevelse
Fastighetsägare Ernst Rosén, Linda Pettersson, VD

11:10-11:40  Naturskadehändelser RVR
Vi presenterar vårt nya koncept.
Med konceptet Naturskadehändelser utökar Brandskyddsföreningen Restvärderäddning (RVR) beredskapen vid naturkatastrofer så som översvämningar, skred/ras och skogsbränder.
Syftet med konceptet Naturskadehändelser är att öka beredskapen och underlätta kostnadseffektiva insatser i ett tidigt skede för att minimera konsekvenserna.
Restvärdeledare Tina Nordlund

11.40-12:20  Bostadsbränder med egendomsskador – Vem drabbas och vilka har skyddsåtgärder? 
Det är väl känt vilka grupper som drabbas av bränder med dödlig utgång, men mindre är känt om vilka som drabbas av bränder som bara har egendomsskador och vad som påverkar storleken på de ekonomiska konsekvenserna. Här presenteras resultaten från en nyligen avslutad pilotstudie baserat på försäkringsdata. Förutom detta så presenteras även en analys av vilka grupper som har brandvarnare, brandfilt och/eller brandsläckare i sina hem. 
Marcus Runefors jobbar som lärare och forskare på avdelningen för brandteknik på Lunds universitet. Hans huvudsakliga forskningsområde är bostadsbränder där han använder både statistik och brandutredningar för att försöka förstå hur de kan förebyggas på ett effektivt sätt. 

12.20-13.30 Gemensam lunch & nätverkande 

Pris: 995 kr exkl. moms

Det finns inga kommande kurstillfällen