Brandfarliga varor mindre omfattning - Föreståndare

Som föreståndare för brandfarliga varor har du ett ansvar som kräver både kunskap och befogenheter. Denna utbildning ger dig den kunskap du behöver för att klara uppdraget som föreståndare för brandfarlig vara i mindre omfattning och ta ansvar för en säker hantering av varorna.

Kursinnehåll

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor ska det finnas en eller flera föreståndare utsedda, där hantering av brandfarliga varor förekommer i sådan omfattning och på sådant sätt att tillstånd krävs.

  • Definitionen brandfarlig vara 
  • Lagstiftning, regler och föreskrifter 
  • Risker vid hantering av brandfarliga varor 
  • Hur man gör en riskutredning 
  • Tillstånd och tillsyn Föreståndarens roll

Lunch samt fika ingår.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är eller ska bli föreståndare i en okomplicerad verksamhet eller i en verksamhet som hanterar brandfarliga varor i mindre omfattning. Enligt definitionerna i SBF 2014:1 Norm Föreståndare brandfarlig vara är det nivåerna 1–3. Exempel på verksamheter är bensinstationer, skolor (labbsalar), hotell, vårdcentraler, restaurangkök, mindre verkstäder och butiker. Utbildningen kräver inga direkta förkunskaper.

Kursmål

Du får lära dig om olika typer av brandfarliga varor och deras egenskaper, risker vid hantering, vad som gäller kring tillstånd och tillsyn samt vad som står i lagstiftningen.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Pris

3550:- kr exklusive moms för första deltagaren, och 3050:- kr exklusive moms för medföljande från samma företag.

Lunch samt fika ingår.

Pris: 3 550 kr exkl. moms

Kommande tillfällen

Göteborg

Frölunda Brandstation
2024-09-12 09:00 - 16:00
17 platser kvar
3 550 kr exkl. moms
Frölunda Brandstation
2024-10-09 09:00 - 16:00
17 platser kvar
3 550 kr exkl. moms
Frölunda Brandstation
2024-11-05 09:00 - 16:00
17 platser kvar
3 550 kr exkl. moms

Borås

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
2024-11-07 08:30 - 16:00
20 platser kvar
3 550 kr exkl. moms
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
2024-12-05 08:30 - 16:00
20 platser kvar
3 550 kr exkl. moms