Brandskydd på byggarbetsplatser

Kursinnehåll

Under byggtiden lever byggnaden farligt. Skyddssystem som inte är i drift, gott om brännbart material och många brandstiftare gör att brandsäkerheten inte är den bästa.
Med bättre kunskaper och genom ett systematiskt arbetssätt kan du lära dig att minska både sannolikheten för bränder och konsekvenserna om branden uppstår.

Efter utbildningen erhåller du ett CFPA-certifikat, "Fire Safety during Construction Work".


Ämnesområden

  • Systematiskt brandskyddsarbete på byggarbetsplatser
  • Riskidentifiering och riskbedömning
  • Riskreducerande åtgärder
Lunch samt fika ingår
Tid 9.00-16.00

Målgrupp

Arbetsledare med ansvar för brandskyddet och andra personer inom byggsektorn som har behov av kunskap om brandskydd på byggarbetsplatser.

Kursmål

Efter utbildningen ska du kunna organisera brandskyddsarbetet och ha kunskap om vilka åtgärder som är viktigast för att minska brandriskerna på en byggarbetsplats.

Pris: 5 700 kr exkl. moms

Kommande kurstillfällen

Göteborg

Lisebergsbyn
2020-10-29 - 09:00 - 16:00
9 platser kvar
5 700 kr exkl. moms