Brandskydd på byggarbetsplatser - Distansutbildning

Under byggtiden lever byggnaden farligt. Skyddssystem som inte är i drift, gott om brännbart material och många brandstiftare gör att brandsäkerheten inte är den bästa. Med bättre kunskaper och genom ett systematiskt arbetssätt kan du lära dig att minska både sannolikheten för bränder och konsekvenserna om branden uppstår.

Efter utbildningen erhåller du ett CFPA-certifikat, "Fire Safety during Construction Work".

Kursinnehåll

  • Systematiskt brandskyddsarbete på byggarbetsplatser
  • Riskidentifiering och riskbedömning
  • Riskreducerande åtgärder

Utbildningen är lärarledd och livesänds via webben.

Obligatorisk ID-kontroll.

Kursen hålls på distans genom Teams. Kurslitteratur skickas ut några dagar innan, och en länk till mötet i Teams kommer på mail innan kursen. 

Distansutbildningen ställer krav på deltagarna att ha tillgång till dator alternativt surfplatta med kamera samt internetuppkoppling.

Målgrupp

Arbetsledare med ansvar för brandskyddet och andra personer inom byggsektorn som har behov av kunskap om brandskydd på byggarbetsplatser.

Kursmål

Efter utbildningen ska du kunna organisera brandskyddsarbetet och ha kunskap om vilka åtgärder som är viktigast för att minska brandriskerna på en byggarbetsplats.

Tid: 9.00-15.00 

Pris: 5 700 kr exkl. moms

Det finns inga kommande kurstillfällen