Heta Arbeten - Distansutbildning

Begränsa riskerna med rätt kunskap. Utbildningen är för dig som utför tillfälliga brandfarliga heta arbeten, t.ex. svetsning, lödning, skärning, takarbeten, m.m. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga, tillståndsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga heta arbeten är utbildade och har certifikat. 

Kursinnehåll

Denna Utbildning är en behörighetsutbildning, anpassad för distans och genomförs enligt SBF godkännande. Utbildningen genomförs utan praktisk släckövning.

  • Brandkunskap, släckning och utrustning 

  • Ansvar, lagar och föreskrifter

  • Brandskyddsorganisation

  • Kontrollblankett

  • Brandfarliga varor

  • Tätskiktsarbete


Utbildningen är lärarledd och livesänds via webben. Kursen hålls på distans genom Teams. Kurslitteratur kommer med posten några dagar innan utbildningen hålls, och en länk till mötet i Teams kommer på mail innan kursen. 

Certifiering 

Certifikat tillhandahålls av Brandskyddsföreningen Sverige. Efter genomförd utbildning och godkänt resultat på certifieringstest erhåller hetarbetaren ett fysiskt (eller digitalt) bevis på sin behörighet – ett certifikat. Certifikaten distribueras direkt från Brandskyddsföreningen Sverige till den adress som utbildningsdeltagaren eller den som anmält hetarbetaren uppgett vid anmälan till arrangören. Det tar cirka en vecka från det datum då hetarbetaren blivit godkänd på certifieringstestet.


Observera att deltagare som går behörighetsutbildningen för första gången, inom ett år från certifieringstillfället starkt rekommenderas genomföra praktisk släckövning och styrka detta till Brandskyddsföreningen. Senast 31 maj 2020 kommer det att framgå på Mina Sidor hur intygandet ska gå till.

Målgrupp

Anställda och entreprenörer som utför Heta Arbeten, samt arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av Heta Arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret.

Kursen ger behörighet för Heta Arbeten i 5 år, sedan behöver certifikatet förnyas genom att utbildningen genomförs igen.

Kursmål

Efter utbildningen ska kursdeltagaren vara medveten om de risker som finns samt kunna vidta förebyggande åtgärder vid brandfarliga heta arbeten så att risken för brand eller annan skada minimeras. Godkänd deltagare erhåller ett fysiskt (eller digitalt) bevis på sin behörighet – ett certifikat.  

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs, men glöm inte:

  • Distansutbildningen ställer krav på deltagarna att ha tillgång till dator alternativt surfplatta med kamera samt internetuppkoppling. 
  • Obligatorisk ID-kontroll.
  • Deltagarna får vid bokning en videolänk och instruktioner skickat till sig via e-post. Glöm därför inte att uppge deltagarens e-postadress vid bokning.
  • OBS! Kurslitteratur skickas med post till deltagarens hemadress, om inget anges vid bokningen.


Pris: 2 695 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i

Distansutbildning

Distansutbildning
2022-01-24 08:30 - 16:00
Inga platser kvar
2 695 kr exkl. moms
Fullbokat
Distansutbildning
2022-01-26 08:30 - 16:00
4 platser kvar
2 695 kr exkl. moms
Distansutbildning
2022-02-01 08:30 - 16:00
En plats kvar
2 995 kr exkl. moms