Våra kurser

Pris: 2 995 kr exkl. moms

Begränsa riskerna med rätt kunskap. Utbildningen är för dig som utför tillfälliga brandfarliga heta arbeten, t.ex. svetsning, lödning, skärning, takarbeten, m.m. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga, tillståndsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga heta arbeten är utbildade och har certifikat.

Pris: 2 995 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2022-08-30 08:30 - 16:00
Göteborg
2 995 kr exkl. moms

Instruktörsseminarium arrangeras den 7 september 2022 på distans. 

Arrangör: Brandskyddsföreningen Sverige i samverkan med lokala föreningar och Räddningstjänsten Storgöteborg. 

 Nästa tillfälle
2022-09-07 09:00 - 10:30
Distans via länk
0 kr exkl. moms

Föreläsningen vänder sig till ansvariga inom olika företag och verksamheter som har liten erfarenhet av brandskyddsarbetet och som på ett effektivt sätt vill få en inblick i vad det innebär och hur man ska göra.

Föreläsningen beskriver olika sätt att arbeta med sitt brandskydd i en byggnad och hur detta arbete kan påverka utfallet den dagen en brand uppstår i en byggnad/verksamhet. En översiktlig genomgång görs hur arbete kan organiseras och struktureras upp för att bli funktionellt och uppfylla alla gällande lagar och regler. Även ansvarsfrågan kring brandskydd berörs.

Föreläsningen gör även en praktisk och konkret genomgång av erfarenheter kring hur man får brandskyddsarbetet att fungera i praktiken. Hur ska man göra så det fungerar och vilka är framgångsfaktorerna?

De ersätter inte de vanliga SBA-utbildningarna, utan är till för personerna som administrerar arbetet och bokar de vanliga SBA-utbildningarna, så att de får en lagom kunskap för vad som behöver göras i företaget/organisationen. Utbildningen tar cirka två timmar och hålls lärarlett digitalt.

Pris: 0 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2022-09-08 13:00 - 15:00
Distansutbildning
0 kr exkl. moms

Pris: 3 650 kr exkl. moms

Ett automatiskt brandlarm är till för att upptäcka en brand så tidigt att den snabbt kan släckas och få så små
konsekvenser som möjligt.  Varje byggnad som har ett installerat brandlarm enligt SBF 110 Regler för brandlarm ska ha minst två av anläggningsägaren utsedda och utbildade anläggningsskötare som är väl förtrogna med anläggningen
och som har erforderliga kunskaper för att kunna utföra sitt uppdrag på ett tillfredställande sätt. Med rätt kunskap om brandlarmet kan antalet onödiga larm minskas.

Pris: 3 650 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2022-09-09 08:00 - 16:00
Göteborg
3 650 kr exkl. moms

Pris: 850 kr exkl. moms

Som enskild ägare av en fastighet kan du nu få sota själv. Du behöver för att få tillstånd i din kommun kunna påvisa att du har
erforderliga kunskaper. Efter avslutad utbildning får du ett intyg som du kan använda som ett underlag vid din ansökan.

Pris: 850 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2022-09-14 18:00 - 21:00
Distansutbildning
850 kr exkl. moms
/ 5