Våra kurser

Pris: 2 895 kr exkl. moms

Begränsa riskerna med rätt kunskap. Utbildningen är för dig som utför tillfälliga brandfarliga heta arbeten, t.ex. svetsning, lödning, skärning, takarbeten, m.m. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga, tillståndsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga heta arbeten är utbildade och har certifikat.

Pris: 2 895 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-01-25 08:30
Göteborg
2 995 kr exkl. moms

Pris: 5 200 kr exkl. moms

När stora värden står på spel är ett sprinklersystem det, utan jämförelse, effektivaste sättet att skydda sig mot brand. Rätt dimensionering, korrekt installation och fungerande material är lika nödvändigt här som i andra skyddssystem, och för att säkerställa effektiviteten är det nödvändigt att skötsel och underhåll utförs regelbundet och på ett tillfredsställande sätt. Vår anläggningsskötarutbildning ger dig den kunskap och de färdigheter som krävs för att du ska kunna klara av de krav som idag finns på en anläggningsskötare. Efter utbildningen har du fått både en teoretisk och praktisk utbildning om hur du utför kontroller och prov på ett effektivt sätt. Du vet hur du ska agera vid brand, fel och frånkoppling.

Pris: 5 200 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-01-20 08:30
Mölndal
5 200 kr exkl. moms

Under byggtiden lever byggnaden farligt. Skyddssystem som inte är i drift, gott om brännbart material och många brandstiftare gör att brandsäkerheten inte är den bästa. Med bättre kunskaper och genom ett systematiskt arbetssätt kan du lära dig att minska både sannolikheten för bränder och konsekvenserna om branden uppstår.

Efter utbildningen erhåller du ett CFPA-certifikat, "Fire Safety during Construction Work".

Pris: 5 200 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-05-26 09:00
Distansutbildning
5 200 kr exkl. moms

Pris: 0 kr exkl. moms

Pris: 0 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-01-20 13:00
Svenska kyrkan i Göteborg
0 kr exkl. moms

Pris: 2 695 kr exkl. moms

Begränsa riskerna med rätt kunskap. Utbildningen är för dig som utför tillfälliga brandfarliga heta arbeten, t.ex. svetsning, lödning, skärning, takarbeten, m.m. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga, tillståndsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga heta arbeten är utbildade och har certifikat. 

Pris: 2 695 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-01-21 09:00
Distansutbildning
2 695 kr exkl. moms
/ 4