Våra kurser

Pris: 2 995 kr exkl. moms

Begränsa riskerna med rätt kunskap. Utbildningen är för dig som utför tillfälliga brandfarliga heta arbeten, t.ex. svetsning, lödning, skärning, takarbeten, m.m. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga, tillståndsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga heta arbeten är utbildade och har certifikat.

Pris: 2 995 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-08-12 08:30 - 16:00
Svanesund
2 995 kr exkl. moms

Pris: 1 020 kr exkl. moms

Som enskild ägare av en fastighet kan du nu få sota själv. Du behöver för att få tillstånd i din kommun kunna påvisa att du har
erforderliga kunskaper. Efter avslutad utbildning får du ett intyg som du kan använda som ett underlag vid din ansökan.

Pris: 1 020 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-09-04 18:00 - 21:00
Distansutbildning
1 020 kr exkl. moms

Som föreståndare för brandfarliga varor har du ett ansvar som kräver både kunskap och befogenheter. Denna utbildning ger dig den kunskap du behöver för att klara uppdraget som föreståndare för brandfarlig vara i mindre omfattning och ta ansvar för en säker hantering av varorna.

Pris: 3 550 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-09-12 09:00 - 16:00
Göteborg
3 550 kr exkl. moms

Pris: 3 650 kr exkl. moms

Varje byggnad som har ett installerat brandlarm enligt SBF 110:8 Regler för brandlarm ska ha minst två utbildade anläggningsskötare. Med rätt kunskap om brandlarmet kan antalet onödiga larm minskas.

Pris: 3 650 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-09-16 08:30 - 16:00
Göteborg
3 650 kr exkl. moms

För många studenter är det första gången som man bor själv och brandsäkerhet är kanske inte det första man har i åtanke. Därför har vi utformat en utbildning för dig som student med information om vad du behöver tänka på och hur du ska agera när en brand uppstår. För att förstärka vikten av brandsäkerhet och skapa en autenticitet lyfter vi fram Backabranden där 63 unga avled och följderna efter detta. Utbildningen genomförs tillsammans med Boa Göteborg där en överlevare delar sin erfarenhet och insikter genom en föreläsning och visning av Minneslokalen – lokalen där Backabranden ägde rum 1998. Utbildningen hålls kvällstid så att så att du som student har möjlighet att närvara. Hjälp oss att sprida informationen i din studentkår så att så många som möjligt kan dra nytta av denna värdefulla kunskap som både rör brandsäkerhet men också stadens historia och dess lärdomar.

Nästa tillfälle
2024-09-16 13:00 - 14:00
Göteborg
0 kr exkl. moms
/ 7