Våra kurser

Pris: 2 995 kr exkl. moms

Begränsa riskerna med rätt kunskap. Utbildningen är för dig som utför tillfälliga brandfarliga heta arbeten, t.ex. svetsning, lödning, skärning, takarbeten, m.m. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga, tillståndsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga heta arbeten är utbildade och har certifikat.

Pris: 2 995 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-02-26 08:30 - 16:00
Göteborg
2 995 kr exkl. moms

Pris: 3 550 kr exkl. moms

Alla verksamheter är skyldiga att arbeta systematiskt och kontinuerligt med sitt brandskydd. Behöver du grundläggande kunskaper för att organisera och genomföra det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) på din arbetsplats? Den här utbildningen passar dig som ansvarar för och samordnar brandskyddet. Utbildningen riktar sig även till den som är företagschef, verksamhetschef, förvaltningschef, enhetschef eller motsvarande och som vill få en bra förståelse kring lagar, regler, ansvar och hur SBA arbetet ska organiseras.

Pris: 3 550 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-02-27 09:00 - 16:00
Göteborg
3 550 kr exkl. moms

Pris: 2 695 kr exkl. moms

Begränsa riskerna med rätt kunskap. Utbildningen är för dig som utför tillfälliga brandfarliga heta arbeten, t.ex. svetsning, lödning, skärning, takarbeten, m.m. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga, tillståndsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga heta arbeten är utbildade och har certifikat. 

NY INFORMATION FRÅN OCH MED 1 MAJ 2022:
Regelgruppen för Heta Arbeten har beslutat att återinföra krav på praktisk släckövning vid distansutbildning. Du kan fortfarande genomföra distansutbildning av Behörighetsutbildning Heta Arbeten® men från och med den 1 maj gäller följande: Den praktiska släckövningen måste genomföras. Riktlinjen för distansutbildning ska följas och där framgår att den praktiska släckövningen måste genomföras INNAN distansutbildningen påbörjas. Den ska genomföras hos samma arrangör som genomför den teoretiska utbildningen och max 6 månader innan utbildningstillfället.

Pris: 2 695 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-03-01 09:00 - 15:00
Distansutbildning
2 695 kr exkl. moms

Som föreståndare för brandfarliga varor har du ett ansvar som kräver både kunskap och befogenheter. Denna utbildning ger dig den kunskap du behöver för att klara uppdraget som föreståndare för brandfarlig vara i mindre omfattning och ta ansvar för en säker hantering av varorna.

Pris: 3 550 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-03-04 09:00 - 16:00
Göteborg
3 550 kr exkl. moms

Pris: 0 kr exkl. moms

Pris: 0 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-03-07 09:00 - 12:00
Göteborg
995 kr exkl. moms
/ 6