Våra kurser

Pris: 850 kr exkl. moms

Som enskild ägare av en fastighet kan du nu få sota själv. Du behöver för att få tillstånd i din kommun kunna påvisa att du har
erforderliga kunskaper. Efter avslutad utbildning får du ett intyg som du kan använda som ett underlag vid din ansökan.

Pris: 850 kr exkl. moms

Pris: 2 995 kr exkl. moms

Begränsa riskerna med rätt kunskap. Utbildningen är för dig som utför tillfälliga brandfarliga heta arbeten, t.ex. svetsning, lödning, skärning, takarbeten, m.m. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga, tillståndsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga heta arbeten är utbildade och har certifikat.

Pris: 2 995 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2022-09-30 08:30 - 16:00
Åmål
2 995 kr exkl. moms

Brandfarliga varor innebär ökade risker i verksamheten och för vår miljö. Därför finns ett krav på dig som är ansvarig för verksamheten att utse en eller flera föreståndare som ska ha så kallad ”erforderlig” kunskap att hantera brandfarliga varor. Mötet med tillsynsmyndigheten ska inte kännas som en belastning utan en tillgång.

Pris: 3 250 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2022-10-13 08:00 - 15:30
Distansutbilning
3 250 kr exkl. moms

Pris: 3 650 kr exkl. moms

Ett automatiskt brandlarm är till för att upptäcka en brand så tidigt att den snabbt kan släckas och få så små
konsekvenser som möjligt.  Varje byggnad som har ett installerat brandlarm enligt SBF 110 Regler för brandlarm ska ha minst två av anläggningsägaren utsedda och utbildade anläggningsskötare som är väl förtrogna med anläggningen
och som har erforderliga kunskaper för att kunna utföra sitt uppdrag på ett tillfredställande sätt. Med rätt kunskap om brandlarmet kan antalet onödiga larm minskas.

Pris: 3 650 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2022-10-26 08:00 - 16:00
Göteborg
3 650 kr exkl. moms

Innovationsprisets syfte är att bidra till engagemang och utveckling av förebyggande brandskydd och trygghetsskapande insatser som ligger i linje med Brandskyddsföreningens vision och mål att öka brandsäkerheten i Västra Götaland.

Innovationspriset kommer delas ut varje år i samband med Ledningskonferensen, RäddsamVG. 

Nästa tillfälle
2022-10-31 00:00 - 23:59
Innovationspris-nominering
0 kr exkl. moms
/ 5