Våra kurser

Pris: 750 kr exkl. moms

Som enskild ägare av en fastighet kan du nu få sota själv. Du behöver för att få tillstånd i din kommun kunna påvisa att du har
erforderliga kunskaper. Efter avslutad utbildning får du ett intyg som du kan använda som ett underlag vid din ansökan.

Pris: 750 kr exkl. moms

Det finns inga kommande kurstillfällen

Pris: 5 200 kr exkl. moms

När stora värden står på spel är ett sprinklersystem det, utan jämförelse, effektivaste sättet att skydda sig mot brand. Rätt dimensionering, korrekt installation och fungerande material är lika nödvändigt här som i andra skyddssystem, och för att säkerställa effektiviteten är det nödvändigt att skötsel och underhåll utförs regelbundet och på ett tillfredsställande sätt. Vår anläggningsskötarutbildning ger dig den kunskap och de färdigheter som krävs för att du ska kunna klara av de krav som idag finns på en anläggningsskötare. Efter utbildningen har du fått både en teoretisk och praktisk utbildning om hur du utför kontroller och prov på ett effektivt sätt. Du vet hur du ska agera vid brand, fel och frånkoppling.

Pris: 5 200 kr exkl. moms

Det finns inga kommande kurstillfällen

Pris: 2 995 kr exkl. moms

Begränsa riskerna med rätt kunskap. Utbildningen är för dig som utför tillfälliga brandfarliga heta arbeten, t.ex. svetsning, lödning, skärning, takarbeten, m.m. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga, tillståndsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga heta arbeten är utbildade och har certifikat.

Pris: 2 995 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-04-28 08:00
Borås
2 995 kr exkl. moms

Pris: 2 695 kr exkl. moms

Begränsa riskerna med rätt kunskap. Utbildningen är för dig som utför tillfälliga brandfarliga heta arbeten, t.ex. svetsning, lödning, skärning, takarbeten, m.m. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga, tillståndsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga heta arbeten är utbildade och har certifikat. 

Pris: 2 695 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-04-29 09:00
Distansutbildning
2 695 kr exkl. moms

Brandfarliga varor innebär ökade risker i verksamheten och för vår miljö. Därför finns ett krav på dig som är ansvarig för verksamheten att utse en eller flera föreståndare som ska ha så kallad ”erforderlig” kunskap att hantera brandfarliga varor. Mötet med tillsynsmyndigheten ska inte kännas som en belastning utan en tillgång.

Pris: 3 550 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-04-30 08:30
Göteborg
3 500 kr exkl. moms
/ 4