Våra kurser

Pris: 2 995 kr exkl. moms

Begränsa riskerna med rätt kunskap. Utbildningen är för dig som utför tillfälliga brandfarliga heta arbeten, t.ex. svetsning, lödning, skärning, takarbeten, m.m. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga, tillståndsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga heta arbeten är utbildade och har certifikat.

Pris: 2 995 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-05-22 08:00 - 16:00
Uddevalla
2 995 kr exkl. moms

Välkommen på vernissage i Minneslokalen efter Backabranden.

Nästa tillfälle
2024-05-25 14:00 - 17:00
Göteborg
0 kr exkl. moms

Som föreståndare för brandfarliga varor har du ett ansvar som kräver både kunskap och befogenheter. Denna utbildning ger dig den kunskap du behöver för att klara uppdraget som föreståndare för brandfarlig vara i mindre omfattning och ta ansvar för en säker hantering av varorna.

Pris: 3 550 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-05-27 09:00 - 16:00
Göteborg
3 550 kr exkl. moms

Pris: 3 650 kr exkl. moms

Varje byggnad som har ett installerat brandlarm enligt SBF 110:8 Regler för brandlarm ska ha minst två utbildade anläggningsskötare. Med rätt kunskap om brandlarmet kan antalet onödiga larm minskas.

Pris: 3 650 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-05-28 08:30 - 16:00
Borås
3 650 kr exkl. moms

Pris: 0 kr exkl. moms

Pris: 0 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-05-28 09:00 - 12:00
Göteborg
995 kr exkl. moms
/ 6