Våra kurser

Tillståndsgivningen är den viktigaste delen heta arbeten. Det är under tillståndsgivningen som riskbedömningen görs och säkerhetsåtgärder vidtas för att kunna utföra ett brandsäkert jobb. Inga brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats får påbörjas innan riskbedömningen är klar och den tillståndsansvarige gett tillstånd om att arbetet får utföras.

Pris: 2 995 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-03-05 09:00
Distansutbildning
2 995 kr exkl. moms

Pris: 3 500 kr exkl. moms

Systematiskt brandskyddsarbete handlar om att skydda människorna, verksamheten och företagets goda rykte. Ni har ett ansvar här, både moraliskt och enligt lagen. På våra utbildningar får ni enkla verktyg som hjälper er att sköta brandskyddet i vardagen.

Pris: 3 500 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-03-05 09:00
Göteborg
3 500 kr exkl. moms
Nästa tillfälle
2021-03-10 13:15
Göteborg
375 kr exkl. moms

Ett automatiskt brandlarm är till för att upptäcka en brand så tidigt att den snabbt kan släckas och få så små
konsekvenser som möjligt.  Varje byggnad som har ett installerat brandlarm enligt SBF 110 Regler för brandlarm ska ha minst två av anläggningsägaren utsedda och utbildade anläggningsskötare som är väl förtrogna med anläggningen
och som har erforderliga kunskaper för att kunna utföra sitt uppdrag på ett tillfredställande sätt. Med rätt kunskap om brandlarmet kan antalet onödiga larm minskas.

Pris: 3 550 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-03-11 08:00
Distansutbildning
3 550 kr exkl. moms

Pris: 2 895 kr exkl. moms

Begränsa riskerna med rätt kunskap. Utbildningen är för dig som utför tillfälliga brandfarliga heta arbeten, t.ex. svetsning, lödning, skärning, takarbeten, m.m. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga, tillståndsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga heta arbeten är utbildade och har certifikat.

Pris: 2 895 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-03-11 08:30
Göteborg
2 995 kr exkl. moms
/ 3